V začetku letošnjega leta smo s prvimi Slovenskimi dnevi Iyengar Joge metodo predstavili po celotni Sloveniji. S prejetimi donacijami smo se zavezali k izdaji knjige o Iyengar jogi v slovenskem jeziku.

Želeli smo si kvalitetni slovenski prevod knjige BKS Iyengar Yoga: The Path to Holistic Health.

Želja se nam je uresničila.
V sodelovanju z založbo Didakta bo predvidoma v začetku 2018 izšla knjiga o Iyengar jogi (BKS Iyengar Yoga: The Path to Holistic Health) v slovenščini v nakladi 2000 izvodov!

Gre za kvalitetno in obsežno knjigo ter zahteven projekt. Veselimo se, da bo kniga lahko ponujena domačemu trgu.

O novostih nas spremljajte nas na našem Facebook profilu.