Mentorstvo

Na tej strani najdete informacije v zvezi z izobraževanjem za učitelja Iyengar joge pod vodstvom mentorja iz Slovenije ali tujine.

Mentorski proces

Postopek, da postaneš učitelj, vključuje vsaj tri leta obiskovanja vadb Iyengar joge in še tri leta mentorskega procesa. Mentorski proces se zelo razlikuje od prejšnjih tečajev usposabljanja učiteljev. Mentorstvo se osredotoča na odnos med mentorjem in mentorirancem ter od mentorja zahteva, da je popolnoma predan rasti svojega mentoriranca. Mentorstvo je eden od načinov delitve odgovornosti za krepitev naše skupnosti.  Vsak učenec si mora vzeti čas, ki ga potrebuje, da se pravilno nauči asane in pranajame. To morajo storiti najprej kot učenci in ne smejo hiteti, da postanejo učitelji. Iyengar joga asociacija ima nato odgovornost, da v sodelovanju z mentorji organizira izpit s katerim si mentoriranec pridobi certifikat Iyengar joge . Izpiti potekajo v slovenskem jeziku pod vodstvom ocenjevalcev iz tujine ali Slovenije. Izpit traja dva dni in vsebuje tako prakso kot tudi poučevanje. 

Izjava o mentorskem odnosu

V nadaljevanju si lahko prenesete dokument Izjava o mentorskem odnosu, ki ga morate podpisanega poslati na board e-poštni naslov.

Pristopna izjava

V nadaljevanju si lahko prenesete Pristopno izjavo in jo podpisano pošljite board e-poštni naslov.

Vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Zakon o športu (ZŠpo-1) 58. člen določa: Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu. Predlogu za vpis je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če ima izobrazbo, pridobljeno v skladu s prvim odstavkom 48. člena Zakona o športu, ali strokovno usposobljenost, pridobljeno v skladu s prvim odstavkom 49. člena Zakona o športu. Prvi odstavek 49. člena določa, da je strokovno usposobljen delavec tisti, ki je star najmanj 18 let, ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javno veljavnih programih usposabljanja v skladu s tem zakonom.
Po novem Zakonu o športu program za vsako stopnjo usposabljanja za športno rekreacijo predlaga in izvaja Olimpijski komite Slovenije. Tudi potrdilo/dokazilo o ustrezni usposobljenosti izda Olimpijski komite Slovenije.

Na spodnji spletni povezavi so dostopni podatki glede vpisa v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu: https://www.gov.si/zbirke/storitve/strokovno-izobrazeni-in-usposobljeni-delavci-v-sportu/

Iyengar joga društvo ne ureja potrdil za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, saj je to ločeno izobraževanje na Olimpijskem komiteju. Posameznik mora poskrbeti za lastno potrdilo po končanem izobraževanju v mentorskem programu.

IYENGAR JOGA ZDRUŽENJE SLOVENIJA
Ulica Jožeta Jame 12
1210 Ljubljana

info@iyengarzveza.si

TRR: SI56 6100 0001 2322 257
Delavska hranilnica d.d.

 

Kje smo?

Naslov
IYENGAR JOGA ZDRUŽENJE SLOVENIJA
Ulica Jožeta Jame 12
1210 LJUBLJANA-ŠENTVID

Naši podatki
Davčna številka: 48707147
Matična številka: 4078110000
R93.120 - Dejavnost športnih klubov

TRR: SI56 6100 0001 2322 257
Delavska hranilnica d.d.

E info@iyengarzveza.si