Šolanje

Šolanje za učitelja joge po metodi Iyengar

Certificirani učitelji Iyengar joge se skozi izobraževanje usposobijo za naslavljanje potreb posameznika glede na njegovo starost, sposobnosti oziroma omejitve in zdravstveno stanje.

Njihova visoka strokovna usposobljenost temelji na zahtevnem in dolgotrajnem šolanju. Certifikacija na prvi ravni (Introductory level), s katero lahko učitelj uradno poučuje jogo po metodi Iyengar, vključuje:

  • vsaj 3 leta redne vadbe Iyengar joge pred začetkom šolanja,
  • običajno 500-1000 ur šolanja (3 do 5 let urjenja), ki vključuje predvsem psiho-fizično urjenje ‘v živo’ pod vodstvom višje certificiranih (Senior Intermediate) učiteljev in trening umetnosti poučevanja pa tudi študijsko vadbo s kolegi študenti,
  • mednarodno standardiziran proces preverjanja znanja v obliki praktičnega izpita pred komisijo visoko certificiranih učiteljev, ki ocenjuje izvajanje jogijskih položajev in tehnik dihanja ter njihovo poučevanje,
  • pisna preverjanja znanja iz anatomije, filozofije joge in teorije poučevanja.

Šolanje za pripravo na prvo stopnjo certificiranosti (Introductory) poteka tudi v Sloveniji pod okriljem nemške in madžarske zveze joge Iyengar s sodelovanjem učiteljev iz ZDA (Laurie Blakeney) in Italije (David Meloni) .

S prvo stopnjo certifikacije sicer lahko začnemo s poučevanjem, a z njo se učiteljsko izobraževanje pravzaprav šele dobro začne. Obstaja kar 13 učiteljskih stopenj, kjer ima najvišjo le ena oseba na svetu (Meloni), dve pa drugo najvišjo.

V Sloveniji imamo trenutno 27 certificiranih učiteljev, od katerih sta dva na drugi stopnji (Junior Intermediate I), šest pa na tretji (Junior Intermediate II).